נורות ופסי לד

מגוון נורות תחליפיות אשר מיועדות לשימוש בגופי התאורה המתאימים.
נורות אלו הן האופציה החסכונית ביותר לשימוש. נורות אלו מתחברות ישירות במקום הנורות
הקיימות, אין צורך בהכנה מוקדמת של גוף התאורה.
אורך החיים של נורות אלו גדול משמעותית מנורות סטנדרטיות וצריכת החשמל מזערית.
ניתן להשיג נורות אלו בגוון אור חם וקר. הנורות אינן ניתנות לדימור.

מיקוד חיפוש

View Mobile / Standard