top of page

פרופיל תאורה בצורת ר'.

הפרופיל מגיע עם כיסוי חלבי ע"מ לרכך את האור.

מתאים במיוחד לשימוש במטבחים, מתחת לקלפות, בשידות למידה ובפינות קירות/קיר-תקרה]

התקנת הפרופיל נעשת באמצעות הדבקה בסיליקון או הברגה טרם יישום פס הלד בתוכו.

 

ניתן לרכישה ללא פסי לד ושנאים לייצור עצמי במוטות של 3מ'

או

רכישה כולל פס לד ושנאי לפי כל מידה רצויה.

 

פרופיל תאורה 1616 פינתי

    bottom of page