top of page

פרופיל תאורה בצורת ח'.

הפרופיל מגיע עם כיסוי חלבי ע"מ לרכך את האור.

מתאים במיוחד לשימוש במטבחים, מתחת לקלפות.

ניתן ליישם כצמוד תקרה/קיר או כשקוע אם מכינים את החירוץ המתאים.

התקנת הפרופיל נעשת באמצעות הדבקה בסיליקון או הברגה טרם יישום פס הלד בתוכו.

 

ניתן לרכישה ללא פסי לד ושנאים לייצור עצמי במוטות של 3מ'

או

רכישה כולל פס לד ושנאי לפי כל מידה רצויה.

 

לפרופיל 

פרופיל תאורה 1707

    bottom of page