top of page

פרופיל תאורה בצורת ח' עם כנפיים לכיסוי החירוץ בתקרה.

הפרופיל מגיע עם כיסוי חלבי ע"מ לרכך את האור.

מתאים במיוחד לשימוש בתקרות גבס.

ניתן ליישום בצורה ישרה או בצורת ר' עם חיתוך גרונג.

התקנת הפרופיל נעשת באמצעות הקפיצים המובנים עליו.

 

ניתן לרכישה ללא פסי לד ושנאים לייצור עצמי במוטות של 3מ'

או

רכישה כולל פס לד ושנאי לפי כל מידה רצויה.

 

פרופיל תאורה 4435 שקוע

    bottom of page