top of page

פרופיל תאורה בצורת ח'.

הפרופיל מגיע עם כיסוי חלבי ע"מ לרכך את האור.

מתאים למגוון רחב של שימושים - מטבח, סלון, מעברים, משרדים ועוד.

הפרופיל בעל פטנט ייחודי - הלדים והדרייבר מותקנים על סרגל פנימי אשר ניתן לשליפה בקלות מתוך הפרופיל לצורך תחזוקה. 

הדבר מאפשר את תחזוקת התאורה ללא צורך בפירוק הפרופיל מהתקרה.

ניתן ליישום בצורה ישרה או בצורת ר' עם חיתוך גרונג.

התקנת הפרופיל יכולה להעשות באמצעות קדיחתו לתקרה או באמצעות תופסנים ייעודיים.

ניתן להשיג התקנים מיוחדים המאפשרים את התקנת הפרופיל כשקוע טרימלס או כתלוי.

ניתן לרכישה ללא פסי לד ושנאים לייצור עצמי במוטות של 5מ'

או

רכישה כולל פס לד ושנאי לפי כל מידה רצויה.

 

פרופיל תאורה 5075 צמוד/תלוי

    bottom of page