top of page

פרופיל אלומיניום עם כיסוי חלבי הניתן ליישום במגוון שימושים,

ניתן להטמיע בחלקם התחתון של ארונות מטבח, בקירות, במדפים וכו'.

 

מידות:

רוחב 25ממ

גובה 7ממ

מפתח לצורך השקעה 19ממ

 

רוחב להתקנת פס הלד: 12.2ממ

בפרופיל זה נכנסים כל סוגי הלד שלנו, 

במידה והמבט אל הפרופיל ישיר מומלץ להשתמש בפס לד בעל צפיפות לדים גבוה למטר שכן פס הלד צמוד מאוד לכיסוי החלבי.

 

הפרופיל מגיע במידות של 3 מטר וניתן לחיתוך לכל מידה רצויה.

ע"מ להפעיל את פס הלד שבפרופיל יש צורך בשנאי מתאים ובתיכנון מקום להתקנתו.

 

ניתן להזמין פרופיל אשר פס הלד כבר מותקן בו והוא חתוך למידה הרצויה.

 

גוף תאורה זה הינו בעל 1 שנות אחריות.

פרופיל 2507

    bottom of page